Gabrijela Roguljić, prof. Profesori
image_pdfimage_print

Kemija ti se čini teška i dosadna i pitaš se što će ti uopće ti nastavni sadržaji u životu?

Dođi u Gaudeamus i počni učiti kemiju na sebi prilagođen način. Sukladno Gaudeamusovoj standardizaciji, ovisno o svojim interesima možeš kemiju odabrati kao izborni ili kao kreativni predmet. Što to znači? Ukoliko će ti kemija trebati pri upisu na fakultet označavaš kemiju kao izborni predmet. Stručni (izborni) predmet obuhvaća cjelokupno gimnazijsko gradivo, a provjerava se kroz petominutne, kvartalne, polugodišnje i godišnje provjere, eseje i prezentacije. Cilj je da budeš potpuno spreman za polaganje državne mature. Ukoliko ti kemija nije u užoj zoni interesa, označavaš kemiju kao kreativni predmet koji učeniku nije primarni predmet za studij ili buduće zanimanje već je načinom rada prilagođen usvajanju temeljnih koncepata, a veći je naglasak na tome da učenik kroz nastavu kemije jača svoje kompetencije sukladno svojoj zoni interesa. Učenik ocjene dobiva na temelju petominutnih provjera, eseja, prezentacija pri čemu se izbjegavaju veliki ispiti i gomilanje gradiva. Ovakvo rasterećenje vodi ka jačanju korelativno-kreativnog centra učenika koji ga vodi ka profesionalnoj orijentaciji.

Gabrijela Roguljić, mag.educ.biol.et chem.

UPIŠI SE
STIPENDIJA