Ines Pepić, prof. Profesori
image_pdfimage_print

Bonum diem, amice! (Dobar dan, prijatelju!)

Vocor Ines. (Zovem se Ines)

Iako se čini dosadnim učiti razne deklinacije i konjugacije latinskoga jezika, ipak mi na nastavi latinskoga jezika pokušavamo unijeti dašak živosti i zanimljivosti. Latinski je izumrli indoeuropski jezik, ali je danas zastupljen u svakodnevnome govoru. Koristimo ga u raznim životnim situacijama, a da toga nismo ni svjesni. Mnoge naše riječi i riječi stranih jezika koje učimo u školi svoj korijen imaju u latinskome jeziku.

On je bio službeni jezik rimske države, a proširio se na veliko zemljopisno područje i nametnuo se kao jezik administracije. Smatra se kako je do 9. st. latinski bio jezik komunikacije, diplomacije i znanosti, dok su u vrijeme renesanse nastajala književna djela upravo na latinskom jeziku.

Iz njega su se razvili današnji jezici kao: talijanski, francuski, španjolski, portugalski… Naše bake i djedovi, ako su bili vjernici, prisjetili bi se kako su do 1965. g. u liturgiji rimokatoličke Crkve koristili latinski jezik. Nakon II. vatikanskog sabora počela je obnova i latinski jezik ostaje samo službeni jezik u Vatikanu, a danas ga još susrećemo i u medicini i pravu.

Na satima latinskoga jezika često ga povezujemo i uspoređujemo s našim hrvatskim jezikom i jezicima koje učimo u školi. Istražujemo korijene riječi, prevodimo stare tekstove, ali i izrađujemo svoje nove. Trudimo se biti inovativni i obogatiti svoj govor novim riječima čije značenje razumijemo i povezati ga s našim zonama interesa.
Učeći latinski jezik, upoznajemo svoje korijene i učimo o sebi.

Stoga: „Non scholae, sed vitae discimus!“ ( Ne za školu, već za život učimo!)

Seneka

Ines Pepić, dipl. theolog.

UPIŠI SE
STIPENDIJA