nastava

Rasterećenje učenika

U Gaudeamusu su predmeti podijeljeni u tri skupine:

  1. OBVEZNI predmeti koji su nužni za polaganje državne mature i upis na fakultet. Ovoj skupini predmeta pripadaju hrvatski jezik, matematika, engleski i njemački jezik te informatika.
  2. IZBORNI ili STRUČNI predmeti koje učenik bira na temelju svojih budućih interesa i upisa na željeni fakultet. Ovi predmeti vode ka profesionalnoj orijentaciji.
  3. KREATIVNI predmeti (10 do 12 predmeta) iz kojih učenici imaju rasterećen program, a opseg gradiva smanjen je na najvažnije pojmove. Ocjenjivanje znanja iz kreativnih predmeta vrši se preko petominutnih provjera, eseja i prezentacija u kojim se uz pomoć međupredmetnih korelacija i životopisnih bliceva kreativni predmeti stavljaju u službu obveznih i stručnih predmeta i usmjeravaju učenike ka profesionalnoj orijentaciji.

Nastava za SPORTAŠE  specifična je jer počinje u 10:20. Kroz školske aktivnosti djecu usmjeravamo na sport. To znači da im škola na neki način postaje off court trening. Njihove pripreme za državnu maturu i po željeni fakultet također nisu zanemarene. Kontinuiranim radom s mentorima svaki tjedan analiziramo njihove potencijalne zaostatke i nadolazeće obaveze.

Internet nastava je oblik nastave u kojoj uživaju i učenici i profesori. Učenici odaberu omiljeni kafić, topli dom ili bilo koju lokaciju na svijetu gdje im je dostupan WiFI. Praćenje nastave nikada nije bilo lakše, a kvaliteta ne opada – uključeni su svi!

 

pexels-photo-273011

Raspored sati za prvi tjedan nove školeske godine (od 04.09.2017.)

UPIŠI SE
STIPENDIJA