Riječ roditelja

Pavao Josić

Pavao Josić, roditelj

Kada smo odlučili da nam dijete krene u Gaudeamus, glavni razlog bio je taj što smo na prezentaciji škole, na kojoj je g. Šakić predstavljao način rada i pristup obrazovanju, zaključili da je to nešto novo što imamo prilike čuti. Prethodno smo bili upoznati s klasičnim (državnim) modelom koji smo i sami prošli prije par […]

UPIŠI SE
STIPENDIJA