Tihana Popinjač, prof. Profesori
image_pdfimage_print

Kreativnost, maštovitost, ljudska egzistencija i opstanak u povijesti i modernom društvu, kompleksnost misli i sadržaja ujedinjuje se u nastavnom predmetu likovna umjetnost. Umjetnik, koji je centar pažnje ovoga predmeta, proučava vlastito i traga za drugim ljudskim bićem, opisuje doživljaj sebe i svijeta u kojemu živi. Kao emotivno biće pokušava dokučiti i prenijeti istinu gledatelju preko medija poput olovke, ulja, kamena, bronce, vapnenca, ugljena…

Od prvih vizualnih tragova u pećini Altamira prepoznajemo potrebu za govorom, likovnim govorom. Čovjek se izražava sukladno mogućnostima, ostavlja trag ruke kao znak postojanja.

Njegovom evolucijom, razvitkom društva i zajednice, nastaju i nove potrebe. Razvijaju se religije, politički centri, dolazi do međusobnih borbi i ratova, nastaje potreba za uzgojem biljaka i pripitomljavanjem životinja. Pojedinac se nalazi u centru zbivanja koja želi prenijeti i opisati na način i izraz svojstven tadašnjem vremenu u umjetničkim djelima.

Kako bi učenicima približili tadašnje doba, prilazimo analizi umjetničkog djela s nekoliko aspekata.

Koreliranjem, povezivanjem nastavne jedinice s predmetima kao što je povijest, filozofija, psihologija, hrvatski jezik, nalazimo „zajednički nazivnik“ toga vremena. Analiziramo društveno i političko stanje koje se odražava na umjetnost.

Zatim, opisujemo ono što je oku vidljivo, likovno-umjetničke reprodukcije koje raščlanjujemo na osnovne elemente koje tvore djelo.

Kako bi nastavu prošli iskustveno i zapamtili i doživjeli sadržaj i formu pojedinog vremenskog razdoblja, organizira se i izvanučionička nastava. Učenici posjećuju muzeje i galerije te naučeno primjenjuju u obliku analize na konkretnim primjerima nakon čega pišu osvrt na izložbu gdje kritički iznose stavove o viđenome.

Moja je zadaća kao profesora likovne umjetnosti probuditi kod učenika skrivene talente i pomoći im u njihovom njegovanju te ih kroz svoj predmet voditi kroz proces umnog sazrijevanja. Likovna umjetnost predmet je kroz koji se razvija i proširuje opća kultura, stoga učenicima pokušavam naglasiti bitnost sadržaja ovoga predmeta.

Likovna umjetnost može biti poučna, zabavna i inspirativna ako se pojedinac uspije prepustiti njezinom svijetu.

„U čijem se srcu nastanila umjetnost, taj je odijeljen od surova svijeta, pred njim se, prožet slatkim mirom, u vječnom proljeću otvara tihi raj!“ Paul Jean

„Umjetnik je čovjek koji u sebi čuva sposobnost da sanja i da svijet gleda očima djeteta.“ Nikola Šop

mag. slik. ars sacra, akad. slik. prof. lik. kult.

Tihana Popinjač

UPIŠI SE
STIPENDIJA