Redovni upisi

Redovni upisi

UpisiUpisi u 1. razred škole provode se elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa (NISpuSŠ) www.upisi.hr .

Uvjete upisa određuju osnivač škole i MZOS Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole.

Sukladno Odluci o upisu učenika u 1. razred srednje škole škola na svojim mrežnim stranicama  objavljuje natječaj za upis u 1. razred u kojem se definiraju svi potrebni elementi za upis i datumi provedbe natječaja.

Natječaj za upis učenika u prvi razred za školsku godinu 2017./18.

Obveza je roditelja/staratelja da prije upisa zajedno s učenikom dođu na razgovor u školu te potpišu četverogodišnji Ugovor o školovanju. Na razgovor zainteresirani učenici i roditelji mogu doći tijekom cijele godine uz prethodnu najavu.

Upisi


Nastava u Gaudeamusu odvija se u jasno standardiziranim procesima: od upisa učenika u školu do upisa učenika na željeni fakultet. Nakon upisa učenika u školu obavlja se razgovor s roditeljima i učenicima. Nakon toga učenici pristupaju testu profesionalne orijentacije kako bi se učenici što prije usmjerili prema „nepostojećim“ radnim mjestima te se obavlja provjera općih sposobnosti. Nakon toga učenici pišu predinicijalne provjere iz obveznih predmeta (hrvatski jezik, matematika, strani jezik) temeljem kojih se određuju trenutni položaj učenika i planiraju daljnji koraci. Sam nastavni proces u Gaudeamusu temelji se na rasterećenju učenika i sastoji se od triju skupina predmeta:

  1. kreativni predmeti – potiču razvoj kreativnosti i percepcije za buduća radnja mjesta
  2. izborni (stručni) predmeti – vode k upisu na željeni fakultet i profesionalnoj orijentaciji
  3. obvezni predmeti – nužni za polaganje državne mature i upis na željeni fakultet
  4. Nastava za SPORTAŠE – počinje u 10:20 – suradnja s trenerima

Učenici prvog razreda imaju minimalno jedan sat svaki dan izvanučioničke nastave koja služi za: razbistravanje, podizanje motivacije i koncentracije te doručak učenika.

UPIŠI SE
STIPENDIJA