Viktor Popvić Učenici
image_pdfimage_print

Učenik sam 4. razreda gimnazije Gaudeamus. S aspekta maturanta mogu govoriti o nastavi u Gaudeamusu s pozitivnim predznakom. Posebice pohvaljujem sustav kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih provjera znanja. Zahvaljujući ovakvom sistemu, ostvario sam visoke rezultate na simulacijama državne mature, a planovi reprodukcije koje smo redovito izrađivali,  ukazuju mi na dio gradiva koji još treba ponoviti te tako se spremiti za državnu maturu na najkvalitetniji mogući način. Što se tiče nastave, uvelike pohvaljujem individualni pristup kroz sve četiri godine školovanja na kojem se inzistira. Na taj način dolaze do izražaja učenikove potrebe i potiče se razvijanje zone interesa pojedinog učenika kako bi se mogao usmjeriti u pravcu svog budućeg željenog zanimanja!

UPIŠI SE
STIPENDIJA