Knex


image_pdfimage_print

Knex (KNowledge EXchange) je sustav za e-učenje koji omogućava odgovornije obrazovanje i kontinuiranu kvalitetnu komunikaciju svih razina nastavnog procesa (profesor – učenik – roditelj).

Obuhvaća tjedni uvid u ostvarene rezultate, ali i razmjenu te analizu međusobnih informacija. Profesori daju prijedloge za daljnje korake, a učenici i roditelji prave plan za sljedeći tjedan.

Samo aktivnim sudjelovanjem svih uključenih strana unutar obrazovnog razvoja učenika, radimo na njihovom budućem profiliranju u mlade, suvremene stručnjake.

Učenik na tjednoj razini analizira ostvarene rezultate i pravi plan za sljedeći tjedan. Nakon toga roditelji svojim iskustvom pomažu djetetu da što kvalitetnije i realnije ostvari planove, a na kraju profesori daju svoje viđenje potrebnih aktivnosti za sljedeći tjedan.

Za pristup KnEx sustavu kliknite ovdje.

UPIŠI SE