Vlatka Antunović

Dragi moji,

slušajući razgovore roditelja predškolske djece, možemo čuti da je polazak u školu veliki stres za dijete, ali i za roditelja. Kako pomoći svom djetetu da početak važnog razdoblja u životu započne sigurno, radosno svrsishodno? Odgovor je dobra priprema za školu.

Gaudeamus integrirana igraonica dobra je priprema za prvi razred osnovne škole, kada dijete treba imati socijalne vještine snalaženja u grupi i prilagođavanja radu u novoj zajednici izvan svog doma. Pohađanjem igraonice dijete je spremnije krenuti u „veliku školu“.

Vodim predmet glazbena brbljaonica koji mi omogućuje djeci približiti sve nastavne teme koje uči na engleskom jeziku, kroz razgovor, igru i pjesmu. Važno je poučiti dijete učiti i da je naučeno u školi usko povezano sa svakodnevnim životom. Npr. uz modul MY DAY razgovarali smo o planiranju dana, obvezama tijekom dana i zdravoj hrani. Pri tome se pazi kako se dijete izražava, kako slaže riječi u rečenice i kako slaže rečenice da bi izrazilo svoje misli.

Igra je važan alat kojim se služimo  da djecu motiviramo na učenje. Valovi sreće nas preplavljuju kada naučimo nova znanja ili nove vještine.

Glazba je fitnes za mozak, ako se spoji s igrom lakše se zapamćuje.

Brendiranje je završni dio poučavanja u kome dijete u cijelosti osvještava sebe i svijet oko sebe. Individualnim pristupom djetetu pojačava se motivacija kod djece za znanjem i prezentacijom naučenog. Pisanim praćenjem roditelji dobivaju smjernice za daljnju suradnju sa svojom djecom.

Pozivam Vas, roditelja, da lagano gurnete svoje dijete u Integriranu igraonicu Gaudeamus, da zajedno podržimo njihovu vjeru u vlastite snage i naučimo ga pravilno rješavati postavljene zadatke.

Vlatka Antunović, učiteljica