Ines Čuljak

Učenica sam trećeg razreda, a uz trud i rad osigurala sam si djelomičnu stipendiju u Gaudeamusu. Standardizacija Gaudeamusa i 10 pravila za učenje pomažu mi u lakšem svladavanju nastavnoga sadržaja te lakšem i bržem učenju.

Razrednik i mentor olakšavaju mi rad jer mi ukazuju gdje su moje greške u učenju i organiziranju vremena, pa ih zajedno pokušavamo riješiti. Nadam se da će mi Gaudeamus i dalje pomagati kod mojega područja interesa, koje je gluma. A aktivnim radom i izvršavanjem obveza dovest će me do moga željenog studija.