Redovna nastava

Nastava u Gaudeamusu odvija se u jasno standardiziranim procesima: od upisa učenika u školu do upisa učenika na željeni fakultet. Nakon upisa učenika u školu obavlja se razgovor s roditeljima i učenicima. Nakon toga učenici pristupaju testu profesionalne orijentacije kako bi se učenici što prije usmjerili prema „nepostojećim“ radnim mjestima te se obavlja provjera općih sposobnosti. Nakon toga učenici pišu predinicijalne provjere iz obveznih predmeta (hrvatski jezik, matematika, strani jezik) temeljem kojih se određuju trenutni položaj učenika i planiraju daljnji koraci. Sam nastavni proces u Gaudeamusu temelji se na rasterećenju učenika i sastoji se od triju skupina predmeta:

OBVEZNI predmeti u Gaudeamusu su Hrvatski jezik, matematika, engleski jezik i njemački jezik koji su nužni za polaganje državne mature i upis na željeni fakultet te informatika koja je, uz strane jezike, preduvjet za zapošljavanje na kreativnim i upravljačkim radnim mjestima.Prvi korak u procesu učenja zasniva se na upoznavanju kompetencije Učiti kako učiti.Vrlo je važno biti dobro organiziran i kvalitetno učiti. Element Učiti kako učiti temelj je efikasnog i cjeloživotnog učenja. Sastoji se od jasno standardiziranih postupaka, a zadatak mu je kontinuirano praćenje učenika i njihova položaja. Poznavanje i primjena ovoga elementa omogućuje postizanje vrhunskih rezultata. Element Učiti kako učiti započinje pripremama učenika za nastavu kod kuće i u školi, a završava konačnim planom reprodukcije pomoću kojeg učenici i profesori utvrđuju koja su problematična područja u poznavanju gradiva).

IZBORNI ili STRUČNI predmeti  su predmeti skupina predmeta koje učenici odabiru kao izborne predmete na državnoj maturi i nužni su za upis na odabrani fakultet (ovise o fakultetu koji se planira upisati). Stručni predmeti vode k profesionalnoj orijentaciji i pomažu u razvoju stručnih kompetencija, a usko su povezani s kreativnim predmetima.

KREATIVNI predmeti (10 do 12 predmeta) iz kojih učenici imaju rasterećen program, a opseg gradiva smanjen je na najvažnije pojmove. Ocjenjivanje znanja iz kreativnih predmeta vrši se preko petominutnih provjera, eseja i prezentacija u kojim se uz pomoć međupredmetnih korelacija i životopisnih bliceva kreativni predmeti stavljaju u službu obveznih i stručnih predmeta i usmjeravaju učenike ka profesionalnoj orijentaciji.