Natječaj za popunu radnih mjesta na nepuno radno vrijeme za školsku godinu 2018./19.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) GAUDEAMUS, prva privatna srednja škola u Osijeku, s pravom javnosti, Školska 6, Osijek, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta na nepuno radno vrijeme za školsku godinu 2018./19.:

 1. nastavnik/ca latinskog jezika – 7 sati tjedno,
 2. nastavnik/ca likovne umjetnosti – 7 sati tjedno,
 3. nastavnik/ca njemačkog jezika– 15 sati tjedno,
 4. nastavnik/ca povijesti– 16 sati tjedno,
 5. nastavnik/ca geografije– 15 sati tjedno,
 6. nastavnik/ca kemije– 15 sati tjedno,
 7. nastavnik/ca sociologije– 4 sata tjedno,
 8. nastavnik/ca logike– 4 sata tjedno,
 9. nastavnik/ca filozofije– 4 sata tjedno,
 10. nastavnik/ca etike– 7 sati tjedno,
 11. nastavnik/ca glazbene umjetnosti– 7 sati tjedno,
 12. nastavnik/ca politike i gospodarstva– 4 sata tjedno,
 13. nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture– 15 sati tjedno,
 14. stručni suradnik –pedagog– 10 sati tjedno,
 15. čistač/ica– 20 sati tjedno.

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo na e-mail adresu kristina.sakic@gaudeamus.hr s naznakom „za natječaj-predmet za koji se prijavljujete“ do 17.08.2018. Kontakt telefon 098-9805-905.