Obavijest o načinu realizacije odmora učenika u školskoj godini 2019./2020. za učenike Gaudeamusa

Obavijest o načinu realizacije odmora učenika u školskoj godini 2019./2020. za učenike Gaudeamusa

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.