Perpetum mobile

Prezentaciju Perpetum mobile izradila je Vanda Antunović.