PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Profesionalna orijentacija

Na početku nastavne godine mentor daje učeniku upitnik na temelju kojega bolje upoznaje učenika te njegove ciljeve i interese. Mentor zatim opisuje trenutni položaj učenika slijedeći elemente praćenja: socijalizacija, razina koncentracije, učiti kako učiti (je li učenik usvojio standardizaciju procesa i na kojem dijelu ima eventualnih poteškoća), usvojenost gradiva, prezentacija, esej (navesti tip), tjedni plan aktivnosti, asistent u nastavi i po njima konstruira svoj opis.

Mentor dalje opisuje sljedeći korak i kratkoročni cilj s obzirom na uočene probleme u trenutnom položaju, dok dugoročni cilj i profesionalnu orijentaciju opisuje na temelju sveukupne slike trenutnog položaja.

Mentor upisuje značajne napomene vezane uz učenika do kojih dolazi kroz individualne razgovore s učenikom, skupinske razgovore učenika iz jedne skupine te kroz razgovore unutar mentorske skupine (profesori u skupini).

Profesionalna orijentacijaNakon što učenik izabere jedan ili dva predmeta koja su mu nužna za željeni fakultet ili buduće zanimanje (npr. biologija i kemija za studij medicine ili glazbena umjetnost za umjetničku akademiju) i zajedno s roditeljima i mentorom odredi KKC, sva je energija usmjerena k ostvarivanju zadanog cilja.

Ustroj nastave kakav ima Gaudeamus učenika usmjerava prema području interesa kroz izborne predmete, životopisne eseje, prezentacije te projekte.

Osim različitih vrsta provjera kroz koje prolaze učenici izbornog predmeta (petominutne, kvartalne, polugodišnje, godišnje, eseji…) učenici gradivo ponavljaju izvodeći nastavu iz izbornog predmeta učenicima nižih razreda – asistent u nastavi.

Životopisni esej završni je stupanj pisanja eseja u kojem učenici samostalno, na temelju vlastitih zapažanja i bilježenja opisuju svoje sposobnosti, znanja i vještine i pokazuju motivaciju i interes za područja unutar nastavnih predmeta koja im mogu biti korisna u daljnjem školovanju ili izboru zapošljavanja. Predmet iz kojeg piše esej učenik u eseju povezuje sa svojim područjem interesa na način da sam daje (u suradnji s mentorom) temu eseja i smjernice.

Vrlo je važno napomenuti kako učenici svaki esej koji naknadno pišu uspoređuju s prethodnim te na taj način uspoređuju vlastiti životopis u postignutim rezultatima, sposobnostima, odnosu prema radu te samostalno analiziraju napredovanje, stagniranje ili nazadovanje u odnosu na prošli esej.

Okvirni je plan za usvajanje različitih stupnjeva pisanja eseja od školskog do životopisnog sljedeći: učenici bi u prvom razredu trebali usvojiti formalnu stranu pisanja eseja, u drugom bi razredu trebali biti sposobni korelirati određenu esejsku temu unutar nastavnih predmeta, u trećem bi razredu trebali usvojiti principe pisanja životopisnog eseja, a u četvrtom bi razredu proces standardizacije trebao biti dovršen te bi učenici trebali poznavati standardizacijske procesa pisanja eseja.

Prezentacija iz, primjerice, glazbene umjetnosti odvija se nakon životopisnog eseja, a cijela shema završava određenim projektom.

Zahvaljujući Gaudeamusovu sustavu i organizaciji nastave planiram realizaciju projekta ove godine pod nazivom „Gaudeamus i umjetnost“ koji bi zaokružio već napisanu priču. Nositeljice projekta učenice su kojima je glazbena umjetnost izborni predmet – Mia Reba i Anđela Ćaćić. Također, u projekt su uključeni učenici i profesori koji imaju umjetničke sklonosti (fotografija, slikanje, pisanje pjesama, ples, sviranje). Projekt je zamišljen kao umjetnička prezentacija Mijinih skladbi, plesnih koreografija Klarise Stanisavljević te nekoliko pjevanih glazbenih primjera. Uz zvučnu podlogu čitat će se Karline pjesme. U projekt je uključena i moja sadašnja učenica iz osnovne škole (zainteresirana za pohađanje škole „Gaudeamus“) koja će svoje umijeće pokazati na violini i sudjelovanjem u projektu upoznati sustav učenja i mogućnosti razvoja učenika koje pruža škola „Gaudeamus“.

Suzana Vencl, mag.mus.