Ruđer Bošković

Prezentaciju Ruđer Bošković izradili su Mislav Liović i Arian Pandža.