Događanja


SAJMOVI, FESTIVALI I RADIONICE

U sklopu projekta su održana 3 sajma, u sklopu kojih su održane i radionice o hrani i vinu. Predavanja su se odnosila na gastronomiju, gastronomsku ponudu te turizam, ali također i na kuhanje hrane, a omogućeno je i kušanje hrane. Predavanja o vinu odnosila su se na proizvodnju i ponudu vina u kontekstu razvoja turizma, a u sklopu radionica moglo se i kušati vina. Proizvodi i usluge 56 lokalnih proizvođača/pružatelja usluga su prezentirani na sajmovima, a ukupno više od 510 osoba je sudjelovalo na radionicama te na sajmu kao izlagač ili posjetitelj.

SAJAM U TIKVEŠU, 30.05.2015.

Prvi sajam održan je u Tikvešu 30. svibnja 2015. Broj sudionika je dosegao 204, a sudjelovale su sve ciljne grupe: pružatelji turističkih usluga, lokalni proizvođači te turisti/posjetitelji. 56 izlagača je predstavilo svoje proizvode i usluge posjetiteljima/turistima te medijima. Tamburaški sastav Batorek je zabavljao sve prisutne svirajući tradicionalnu slavonsko-baranjsku glazbu. Predavanja su održana kao kombinacija prezentacije i kuhanja, pa su sudionici imali priliku kušati tradicionalna slavonska jela i vina. Predavanja su trajala ukupno 2 sata u kombinaciji s kuhanjem.

SAJAM U ZMAJEVCU, 13.06.2015.

Drugi sajam se održao u Zmajevcu 13.06.2015., gdje je 156 pružatelja turističkih usluga, lokalnih proizvođača i posjetitelja/turista sudjelovalo na 2-satnim radionicama o gastronomiji i vinu. 56 izlagača je predstavilo svoje proizvode i usluge posjetiteljima/turistima te medijima. Tamburaški sastav Batorek je zabavljao sve prisutne svirajući tradicionalnu slavonsko-baranjsku glazbu.

SAJAM U TVRĐI-OSIJEK, 4.07.2015.

Treći sajam se održao 04.07.2015. u Tvrđi u Osijeku, gdje je 150 sudionika sudjelovalo na posljednja 2 predavanja o hrani i vinu. Sva predavanja su obuhvatila edukaciju o gastronomiji, gastronomskoj ponudi i turizmu te kuhanje i kušanje hrane. Radionice o enologiji su uključile predavanje o proizvodnji vina i vinskoj ponudi u kontekstu razvoja turizma te kušanje vina. 56 izlagača je predstavilo svoje proizvode i usluge posjetiteljima/turistima te medijima. Tamburaški sastav Batorek je zabavljao sve prisutne svirajući tradicionalnu slavonsko-baranjsku glazbu.