Info centri


Uspostava dva info centra, od kojih će jedan biti u Pečuhu, a jedan u Osijeku, ima za svrhu usmjeriti turiste prema gastronomskim atrakcijama u ruralnim prodručjima te povećati broj posjetitelja u pograničnom području. Centri će pružati informacije, ali i jedinstveno gastronomsko iskustvo.

Info centar – Osijek

Adresa: Školska 6

Radno vrijeme: od 8h do 20h svaki radni dan

info pult,osoba info pult

Info centar – Pečuh

Adresa: Szőlő utca 54.

Tel: +36 72 954 920 | +36 70 291 0403
info mađarska 3info.mađarska 2