Jelena Lukačević

Kao učenica s mnogo izvanškolskih aktivnosti, Gaudeamusov način rada uvelike mi pomaže u izvršavanju obveza. Razlog izbora Gaudeamusa prvenstveno je zbog raspodjele predmeta na kreativne, izborne i obvezne. Smatram da je modeliranje naših zona interesa od samog početka vrlo bitno. Na taj način od ,,malih nogu” uspijevamo učiti o onome što nas zanima kroz izborne predmete, kroz kreativne predmete učimo povezivati naše buduće zanimanje/zonu interesa s mnogim aspektima života i, naravno, kroz obvezne predmete pripremati se za neizbježnu državnu maturu. Također, veliku ulogu ima i individualni pristup učeniku, kojeg prakticiraju svi profesori. Naime, svaki profesor potiče učenike da svoje zone interesa povezuju s nastavnim predmetom te im pomažu u tome kroz pravljenje različitih prezentacija i pisanje korelativno-kreativnih eseja.