NATJEČAJ za popunu radnih mjesta na nepuno radno vrijeme za školsku godinu 2017./18.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) GAUDEAMUS, prva privatna srednja škola u Osijeku, s pravom javnosti, Školska 6, Osijek, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta na nepuno radno vrijeme za školsku godinu 2017./18.:

 1. nastavnik/ca latinskog jezika – 7 sati tjedno,
 2. nastavnik/ca likovne umjetnosti– 7 sati tjedno,
 3. nastavnik/ca njemačkog jezika– 15 sati tjedno,
 4. nastavnik/ca engleskog jezika– 23 sati tjedno,
 5. nastavnik/ca povijesti– 16 sati tjedno,
 6. nastavnik/ca geografije– 15 sati tjedno,
 7. nastavnik/ca kemije– 15 sati tjedno,
 8. nastavnik/ca biologije– 15 sati tjedno,
 9. nastavnik/ca sociologije– 4 sata tjedno,
 10. nastavnik/ca logike– 2 sata tjedno,
 11. nastavnik/ca filozofije– 4 sata tjedno,
 12. nastavnik/ca etike– 7 sati tjedno,
 13. nastavnik/ca glazbene umjetnosti– 7 sati tjedno,
 14. nastavnik/ca fizike– 15 sati tjedno,
 15. nastavnik/ca informatike– 9 sati tjedno,
 16. nastavnik/ca politike i gospodarstva– 2 sata tjedno,
 17. nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture– 15 sati tjedno,
 18. stručni suradnik –pedagog– 10 sati tjedno,
 19. čistač/ica– 20 sati tjedno.

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na e-mail adresu kristina.sakic@gaudeamus.hr s naznakom „za natječaj“ do 11.08.2017. Kontakt telefon 098-9805-905.